073-2865666 :’טל
English

קרן פיתוח השיווק בשוק העולמי– קרן השיווק ליצואנים

הלוואות לייצוא בערבות מדינה

הגדלת היצוא על ידי סיוע במימון הלוואה ב – 70% ערבות מדינה;

הבקשות לסיוע יוגשו לבנק בליווי תוכנית עסקית – שיווקית

תנאי הקרן:

א'. מכירות עד 500 אלף דולר בשנה - סכום הלוואה מכסימלי עד 100,000 דולר.

ב'. מכירות שנתיות גבוהות מ- 500 אלף דולר, אך נמוכות מ- 10 מליון דולר בשנה –

ג. סכום ההלוואה המכסימלי עד 1,000,000 דולר או 20% מסך ההכנסות הכולל, הנמוך מבין השניים.

ד. החזר ההלוואה עד חמש שנים עם אפשרות ל- 5 חודשי גרייס על הקרן.

נציגנו ישמחו לספק מידע נוסף -  צור קשר...


בטחונות:
הבנקים ידרוש מהלווים בטחונות עד 30% מסכום ההלוואה (בנוסף לערבויות אישיות מלאות של הבעלים).

תהליך ההגשה לקרן

1. לאחר אישור התוכנית ע"י ועדת האשראי עם המלצת הבודק הכלכלי (חב' בי.די.איי), בודק שיווקי מטעם משרד התמ"ת והבנק, יקבל היצואן מקדמה בשיעור 50% .

2. בתוך 6 חודשים ממועד קבלת המקדמה, יוכן ויוגש דו"ח כספי לבודק השיווקי ולבודק הכלכלי.

3. בתום 30 יום מסיום התוכנית השנתית, יגיש היצואן דו"ח ביצוע מלא לקבלת יתרת סכום ההלוואה.

סוגי הוצאות שיווקיות מוכרות:

- אחזקת משרדים בשוק העולמי.
- השתתפות בתערוכות בשוק העולמי ובישראל.
- פרסום וקידום מכירות בשוק העולמי.
- הקמת חברת בת לשיווק בשוק העולמי או רכישת חברה בחו"ל העשויה לתרום לגידול במכירות.
- נסיעות שיווק ופרזנטציות.
- יעוץ שיווקי בשוק העולמי ע"י גופים מקצועיים מתמחים.
- מחקרי שוק.

עמלות לבנק ולמדינה:

1.עמלת בדיקה כלכלית ושיווקית לחב' בי.די.איי. דרך גבייה בבנק.
2.עמלת בדיקה כלכלית מטעם הבנק בסך 250 ¤ תשולם לבנק ע"י העסק עבור תחילת הטיפול בתיק.
3. בעת האישור והעמדת ההלוואה ללווה, יגבה הבנק מהלווה תשלום בשיעור של 0.8% בגין הקצאת בטוחה על קרן ההלוואה לפיקדון הממשלה.

תנאי סף בסיסיים לפניה לקרן פיתוח השיווק בשוק העולמי:

1. חברה ישראלית המוכרת לפחות 5% מהמחזור לשווקים בינלאומים ומחזור עסקי שנתי אחרון מחזור עסקי שנתי אחרון של העסק נמוך מ- 10 מ' דולר.

2.  חברה ישראלית המשווקת לפחות 5% ממחזור מכירותיו לשוק העולמי מהות החברה חברה ישראלית העוסקת במוצרי תעשיה, תוכנה, עבודות קבלות, סרטים ושירותים מקצועיים (הכוללים פרויקטים המשלבים בתוכם יצוא שירותים מקצועיים, ידע, ציוד).

3.  אין לחברה חובות לא מוסדרים אין חובות "פתוחים" לרשויות המס, למשרדי הממשלה כולל משרד התמ"ת וליחידות ממשלתיות (למעט חובות בהסדר מוסכם).

4.  אין חשבונות בנק מוגבלים ו/או מעוקלים אין לחברה ו/או לכל בעליה חשבונות בנק מוגבלים ו/או מעוקלים.

5.  החברה לא נמצאת במצב כינוס נכסים החברה לא נמצאת בכינוס נכסים ו/או בפירוק ו/או בהסדר נושים ו/או בהליך של פשיטת רגל.

6. אין תביעה משפטית מטעם בנק אין כנגד החברה תביעות משפטיות מצד כל בנק מסחרי כנגד החברה ו/או כנגד בעליה.

7. התחיבות לשמירה על דיני הקניין הרוחני מקבל ההלוואה מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל.

8. מניעת מימון ותמיכה "צולבים" הקרן לא תממן את אותם פעולות השיווק המקבלות סיוע מקרנות או מאמצעי סיוע ממשלתיים אחרים באותה התקופה.

יתרונות ההגשה לקרן ע"י מומחי חברת Vision Point

1. אבחון מקדמי ע"י כלכלן להערכת הסיכויים לקבלת ההלוואה

2. ניסיון רב בתכנון ופיתוח עסקי בשווקים הבינלאומיים

3. ייעוץ והתאמת מסלול ההלוואה והקרן המתאימים לצרכיי העסק

4. ניסיון של תשע שנים רב בהגשת הבקשות לקרן

נציגנו ישמחו לספק מידע נוסף -  צור קשר...

שם
טלפון
דוא''ל