073-2865666 :’טל
English

פטנטים


רישום פטנטים והסכמי סודיות

הגשת בקשה לפטנט

הליך הרישום של פטנט מתחיל בהגשת בקשת פטנט. התאריך הקובע ("תאריך הבכורה") של בקשת הפטנט הוא תאריך קבלת הבקשה ע"י משרד הפטנטים. תהליך בחינת הבקשה נמשך כשנתיים שלוש (וגם יותר). כל עוד בקשת הפטנט נמצאת בתהליך, אין לבעל הפטנט כל זכויות משפטיות. מצב זה נקרא "patent pending" ומאפשר לבעל ההמצאה לחשוף את ההמצאה ברבים לצורך שיווק וקידום עסקי. חשוב לציין כי כל פרסום, גם ע"י בעל ההמצאה עצמו לפני הגשת הבקשה פוגע בתוקף הפטנט. (כלל זה תקף ברוב המדינות בעולם למעט ארה"ב, שם יכול בעל הפטנט להגיש בקשת פטנט עד שנה מיום הפרסום).
לאחר שבקשת הפטנט נבחנה ע"י משרד הפטנטים ואושרה, הפטנט תקף ל –20 שנה מיום רישום הבקשה. יש צורך בחידוש הרישום מדי תקופה לפי כללי המדינה בהם נרשם הפטנט. רישום פטנט הוא טריטוריאלי, לכן הגנת הפטנט חלה רק במדינות בהם הוא נרשם. ההגנה ברוב המדינות כוללת הגנה בפני פיתוח, ייצור, וגם ייבוא של מוצרים מפרים.

פטנט זמני (Provisional Patent Application)

החוק האמריקאי פתח בפני הממציאים הליך נוסף לרישום בקשות פטנט: בקשת פטנט פרוביזורית (Provisional Patent Application). הליך זה מאפשר רישום מהיר של בקשת פטנט מקדימה בעלויות נמוכות. היתרון העיקרי של הליך זה, הינו בקבלת תאריך בכורה )תפיסת "התור") כבסיס לרישום בקשת פטנט מליאה בתוך שנה מתאריך הרישום של בקשת הפטנט הפרוביזורי. חשוב לציין כי לרישום בקשה פרוביזורית לבדה אין כל ערך כשלעצמה ללא רישום הבקשה המלאה לפני סיום השנה.
על הבקשה לכלול, תיאור טכני של ההמצאה בשפה האנגלית (כולל שרטוטים לפי הצורך). תיאור זה משמש כבסיס לבקשת הפטנט המלאה ולכן עליו לכלול את כל המידע הטכני הנדרש מבקשת פטנט רגילה. בקשה מסוג זה חסרה בדרך כלל את החלק המשפטי (והקובע) המגדירה את רוחב ההגנה שניתנת לבעל הפטנט (תביעות –claims).
לפי דרישות החוק, יכולים ממציאים להגיש את הבקשה לבדם ללא עורך דין או עורך פטנטים ישירות למשרד הפטנטים האמריקאי. יחד עם זאת, לניסוח מקצועי של עורך פטנטים, קיים יתרון בהתחשב בכך כי הבקשה משמשת כמסמך הבכורה בכל מקרה דיון משפטי בתוקף הפטנט כאשר תאריך הבכורה מוטל בספק.

בקשת פטנט פרוביזורי יכולה גם לשמש כבסיס להגשת בקשת פטנט בינלאומי לפי אמנת ה PCT, אך חשוב לציין כי מכיוון שלא התקיים עד היום כל דיון משפטי בנושא, לא ניתן לדעת מהו תוקף ההליך במדינות השונות. על מנת להקטין את הסיכון הקיים ברישום מסוג זה, מומלץ להוסיף לבקשה לפחות תביעה (claim) אחת (זהו פתרון חלקי בלבד).
קרנן של הבקשות הפרוביזוריות ירדה לאחרונה בעקבות פסיקה בארה"ב אשר צמצמה מאוד את האפשרות להסתמך על בקשות פטנט אשר אינן מנוסחות על פי כל הכללים, לרבות בקשות פרוביזוריות.

בקשה בינלאומית (PCT)

על מנת להקל על הממציאים את הליך הרישום של הפטנט ברחבי העולם ולהבטיח את תאריך הבכורה של הגשת בקשת הפטנט, מאפשרת אמנת ה- PCT (אשר מעל מאה מדינות חברות בה, כולל ישראל) הליך של הגשת בקשה בינלאומית.
תחילתו של הליך זה, היא בהגשת בקשת פטנט במדינה אחת בלבד לצורך קבלת תאריך בכורה אשר הינו בעל תוקף בכל המדינות אשר הצטרפו לאמנה. על מנת לשמור על תאריך הבכורה יש להגיש בקשה בינלאומית לארגון הבינלאומי WIPO (ראה www.wipo.org) תוך שנה מיום הגשת הבקשה הראשונה. כמובן שניתן להגיש מראש בקשה בינלאומית, אך יש להתחשב בהוצאות האגרה, העומדות בממוצע על סכום של $2300.
הבקשה הבינלאומית עומדת בפני בחינה הכוללת סריקת פטנטים מוקדמת וחוות דעת הבודקת האם הפטנט עומד בקריטריונים לרישום פטנט. (ראשוניות, התקדמות המצאתית ושימוש תעשייתי). לממציא ניתנת זכות תגובה ע"י תיקון בקשת הפטנט או לטעון כנגד טענות הבוחנים. חשוב לציין כי לבחינה הבינלאומית אין כל תוקף מחייב לצורך רישום הפטנט בכל מדינה ומדינה, אך אין ספק כי לחוות הדעת הסופית תהיה השפעה על תהליך הבחינה בכל מדינה.
בקשת הפטנט הבינלאומית, מתפרסמת ברשות הרבים לאחר 18 חודשים מתאריך הבכורה.

לאחר 30 חודשים מתאריך הבכורה חייב בעל הבקשה להחליט מהן המדינות בהן הוא צריך הגנה ולהגיש בקשות תואמות בכל מדינה ומדינה. לאחר תאריך זה, לא ניתן יהיה להגיש בקשות במדינות נוספות.

הסכמי סודיות

הסכם הסודיות הוא כלי חשוב ביותר במו"מ משתי סיבות. הסיבה הראשונה, והנפוצה, היא שהסכם כזה מהווה הרתעה בפני החותם עליו להפר את הפטנט. אך אין זו הסיבה העיקרית. במו"מ נהוג להחתים על הסכם סודיות טרם הגשת הבקשה לפטנט, שחושפת את ההמצאה ממילא. במצב כזה, גילוי ההמצאה בלא הסכם סודיות ייחשב לפרסומה, ופרסום שכזה מונע את קבלת הפטנט. מאידך,
הסכם סודיות, אפילו אם אין מכבדים אותו, מונע את החשבת המו"מ כפרסום הרעיון, ומאפשר לקבל פטנט, על אף גילוי הרעיון.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה...

רשמי פטנטים וארגונים

משרד המשפטים

רשם הפטנטים האמריקאי (USPTO)

הארגון הבינלאומי לקניין רוחני (WIPO)

רשם הפטנטים האירופאי

המשרד הממשלתי העוסק בענייני קניין רוחני בקנדה


חיפוש פטנטים

פטנטים אמריקניים

פטנטים אירופאיים ובינלאומיים

פטנטים קנדיים


שם
טלפון
דוא''ל