073-2865666 :’טל
English

מידע בנקאי

 חישוב עמלות

כחלק מהרפורמה בתחום העמלות, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מציע ללקוחות כל הבנקים מחשבונים שיסייעו להם בהשוואת עלות פעילותם בבנקים השונים.

מחשבון עלות ניהול עו"ש - מחשבון זה יסייע לכם להשוות את עלותו הצפויה של ניהול חשבונכם בכל אחד מהבנקים בהתאם לפרופיל הפעילות המאפיין את חשבונכם. על מנת שתוכלו להשתמש ביעילות במחשבון זה, אנא הכינו מראש את דפי חשבון העו"ש שלכם ודפי ריכוז המידע הרבעוני בדבר העמלות שנגבו בחשבונכם, מהם תוכלו ללמוד על היקף הפעולות אותם הנכם נוהגים לבצע בחשבון בכל חודש.

הזינו במחשבון את מספר הפעולות החודשיות המבוצעות על ידכם בכל אחד מהשירותים המפורטים במחשבון.
שימו לב, העלות המופיעה במחשבון היא על פי מחירים תעריפיים של הבנקים. ניתן לנהל משא ומתן עם הבנק ולקבל הנחה בתשלום עמלות. כמו כן, ישנן קבוצות אוכלוסיה הזכאיות לקבלת הנחות בתשלום עמלות בהתאם למדיניות הבנק (כדוגמת גמלאים, חיילים, סטודנטים וכדומה).

שם
טלפון
דוא''ל