073-2865666 :’טל
English

ליווי בנקאי

ליווי בנקאי

בכדי לנהל מערכת יחסים מוצלחת עם הבנק יש צורך להבין ולהכיר את מערכת השיקולים של הבנקאי.

הבנק הוא ספק חשוב מאוד בחיי העסק וככל שהבנקאי יכיר את העסק באופן מעמיק, ויקבל תחושה של בטחון ושיש על מי לסמוך, הוא יסייע בהתפתחות ובצמיחת החברה על ידי העמדת מסגרות האובליגו הנדרשות ובמחירים (ריבית ועמלות) הטובים ביותר.

צוות חברתנו המנוסה יסייע במשא ומתןמול הבנק, ו"בתפירת" המבנה הפיננסי המתאים:

  • ניהול מסגרות אשראי
  • אובליגו
  • הלוואות טווח קצר וארוך
  • ניהול השקעות

כלי ניהול ובקרה

בכדי לקבל תמונת מצב עדכנית על הנתונים הפיננסים של העסק לא להיות מופתעים מהשינויים במצב הפיננסי שקיימים בכל עסק, צוות חברתנו יסייע להנהלת החברה להטמיע כלים לבקרה שוטפת:

  •  מערכת ניהול תזרים מזומנים
  •  כלי ניתוח הרווח והפסד
  •  כלי לניתוח שוטף ותדיר של נקודת האיזון
  •  מנגנון להכנת תוכנית תקציב ובקרה עליה 

כלים אלו חיוניים ומחויבי המציאות בניהול עסק. אנו נדאג להתאים את הכלים הנכונים והמתאימים לעסק שלך, נטמיע אותם ונדאג להכשיר את הנהלת החברה להפעילם ביעילות ובאפקטיביות

ניתוח מבנה האובליגו והוזלת עלויות מימון

השינויים התדירים בהיתנהלות החברה, המט"ח והריבית מחייבים חברות להתאים את תמהיל האובליגו וקווי האשראי השונים שלהן.

לחברתנו נסיון רב בתחומים אלה, אנחנו מסייעים לקוחותנו  לנהל את תמהיל האובליגו של החברה, אפיקי ההצמדה והריבית הכדאיים, קווי האשראי, מסגרות האשראי, היקפי הביטחונות וכל הקשור לתחום זה בעיני החברה ובהתאם לצרכיה.

מטרות הניתוח הן הקטנת עלויות המימון של החברה לטווח הקצר והארוך, הקטנת סיכוני המטבע והריבית הגלומים במבנה האובליגו, התאמה טובה יותר של מבנה האובליגו לצרכים העסקיים העתידיים של החברה ועמידה טובה יותר מול מערכת הבנקאות.
 

 

שם
טלפון
דוא''ל