073-2865666 :’טל
English

סיוע ממשלתי

תנופה 
מטרת התכנית היא לעודד חדשנות ויזמות טכנולוגית בתעשייה הישראלית, באמצעות תמיכה במיזמים חדשניים בתחומי טכנולוגיה ועיצוב תעשייתי, בשלביהם המוקדמים.

שת"פ וקרנות בינלאומיות

השת"פ הבינלאומי במו"פ תעשייתי נועד לקדם ולסייע למפעלי התעשייה הישראליים בשלבים הראשונים של פיתוח מוצרים חדשים, באמצעות מסגרות של הסכמים בינלאומיים.

שת"פ בין תעשיות מישראל וממדינות עמן נחתמו הסכמים, בא לתרום לתעשייה הישראלית באמצעות הסתייעות בתשתית המדעית והמחקרית, המצוינות הטכנולוגית והבסיס ההנדסי-ייצורי העומדים לרשות התעשייה במדינות איתן משתפים פעולה.

השת"פ עם חברה זרה ייתן ערך מוסף לחברה הישראלית מבחינה טכנולוגית, תעשייתית, שיווקית ולפיתוח קשרים אסטרטגיים. בתכנית שת"פ המופעלת במסגרת אחד ההסכמים הבינלאומיים, מתחלקים הסיכון הטכנולוגי וההוצאה הכספית, בין החברה הישראלת לחברה הזרה. ברוב המקרים שתי החברות (הישראלית והזרה) תהיינה זכאיות גם לתמיכה כספית בהוצאות המו"פ-כל חברה ממשלתה היא.

הקרן לעידוד השיווק לחו"ל

הקרן לעידוד השיווק לחו"ל מסייעת לחברות להם יש הוצאות הקשורות לשיווק לחו"ל. החברה מחוייבת להגיש לקרן תקציב שיווקי עתידי ל- 12 חודשים, ותוכנית שיווקית אסטראטגית כוללת ( אסטרטגיה, לקוחות, שוק, מתחרים, צינורות שיווק וכו').

המדען הראשי

עידוד מו"פ תעשייתי, חממות לייזמות טכנולוגית, שת"פ בינלאומי קרנות דול לאומיות, החוק לעידו המו"פ, מגנ"ט, מתחמו"פ, מ.ס.ר. – תכנית בשיתוף נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל ארה"ב, CIIRDF (ישראל קנדה), SERD (ישראל האיחוד האירופי), איגוד תעשיות האלקטרוניקה, ארגון בתי התוכנה, הנחות במס הכנסה לעובד מדעי בשנת שבתון ועוד.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה
הקרן הוקמה ע"י המדינה על מנת לאגד שני ערוצי סיוע לעסקים קטנים: הלוואות להון חוזר לעסקים קטנים אשר נמצאים בקשיי תזרים והלוואות לסיוע להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קיימים

שם
טלפון
דוא''ל