073-2865666 :’טל
English

תוכנית שיווק

התיכנון השיווקי מסייע לנתח ולתכנן את המהלכים השיווקיים בכדי ליישם את מטרות העסק בטווח הקצר והארוך.

התיכנון השיווקי עוסק בנושאים שונים כגון:
 
1.
מיתוג ומיצוב החברה

2.הגדלת נתח השוק

3. צמיחה במכירות

4.  הגדלת הרווח וכדומה.

5. תיכנון תקציב השיווק - למידע על קרן השיווק ליצואנים 

צוות Vision Point מסייע לחברות בפיתוח האסטרטגיה השיווקית באמצעות סיעור מוחות מובנה וטכניקות אחרות לחשיבה יצירתית.

מרכיבי תוכניות שיווקיות

ישנה חוק מוביל אחד בכתיבת תוכנית שיווקית הוא שהתוכנית תהיה הגיוני ותוצאה של תהליך פיתוח מושלם. על התוכנית להיות ישימה וברת ביצוע לצורך השגת המטרות שהוצבו בה. לרב, תוכניות שיווק מכסות טווח של שלוש שנים. נהוג להעריך אותן אחת לרבעון ולהתאימן לשינויים סביבה התחרותית.

תוכניות שיווק בענפים שונים ואפילו בחברות שונות לאו דווקא דומות זו לזו. נציג כאן בקצרה ראשי פרקים של מרכיבי התוכנית השיווקית אשר ישמש אתכם ככלי עזר בעת כתיבת התוכנית שלכם. הוסיפו או חיסרו נושאים כראות עינכם על מנת שהתוצר תתאים לחברה ולארגון שלכם. זכרו, החלק החשוב ביותר של תוכניות שיווקיות הוא תהליך התיכנון שלהן. על התוכנית להוות גורם לדו-שיח מתמיד ביניכם ללקוחות שלכם. הכתוב צריך לשקף את העובדה שהיא נכתבה בשיתוף עם לקוחות קיימים או פוטנציאליים.

I. תמצית מנהלים

 • הציגו את החברה ופרטו את עיקרי התוכנית. על תשאירו הפתעות לסוף! תתחילו מיד הנקודות הכי מרשימות, אם זאת תזכרו להציג הכל בפשטות.

 • תארו את טיב הארגון, אץ עיקרי המודל העיסקי וקווים מנחים.

 • הציגו את מטרות ויעדי הארגון.

 • הגדירו את קהל היעד שלכם, הנישה שבחרתם, הערכות לגודל השוק והפוטנציאל השיווקי.

 • הציגו את הצוות; ההנהלה והשיווק. יתכן שכאן טמון הסוד להצלחה.
  סיכמו את המטרות השיווקיות והאסטרטגיות שייוצגו בגוף התוכנית.

II. ניתוח ומיפוי השוק

 • ניתוח הסביבה העיסקית באמצעות מודלים כגון PEST- העריכו את גודל שוק המטרה שלכם במונחים כספיים, מגמות בשוק, הציגו בקצרה את המתחרים.

 • הגדירו את שוק המטרה! מי הלקוח הממוצעω מה מחפש הלקוח הממוצעω

 • הכנת פרופיל לקוח ופילוח שוק

III. מצב קיים

מה המיצוב הנוכחי של הארגוןω מהם היתרונות  היחסיםω אלו מגמות קיימות כיום בענףω

IV. ניתוח התחרות וסוגיות מובחרות

 • פירטו את המתחרים העיקריים - מידע סטטיסטי, שירותים ואסטרטגיות של מתחרים המציעים מוצרים דומים לשלכם.

 • ניתוח SWOT : רשימה של החוזקות, החולשות, האיומים ואפשרויות.

 • ערכו טבלת השוואה של התכונות שלכם ושל המתחרים. במה אתם עולים על המתחריםω מצב את עצמך ואת המיצוב שלהם היחסי בעזרת דיאגרמה.

V. מטרות שיווקיות - מהם המטרות השיווקיות של הארגוןω נסו להגדיר אותם בצורה אבסולוטית. למשל, אם רוצים להגדיל רווחים ב 25% וודאו שמוגדר תקופת זמן לביצוע.

VI. אסטרטגיה שיווקית - זוהי ליבת התוכנית השיווקית.

אנחנו מציעים להישתמש במודלים שונים בכדי להעלות חלופות שונות לאסטרטגית השיווק, לדודמא מודל ארבעת ה- P 

 • עשה שימוש בתיאוריית ארבעת ה P-ים (Price, Product, Promotion, Place)כדי להבהיר כל אספקט מהגישה בה תנקטו.


 • מחיר: הגדירו את אסטרטגיית התמחור של הארגון. אל תשכחו מדיניות הגבייה של הארגון!

 • מוצר: תארו את המוצר או השירות בפרטנות. הכלל תכונות ויתרונות המוצר.

 • קידום: תארו את כלי הקידום וטקטיקת הקידום בהם תיעזרו לשם השגת המטרות השיווקיות

 • מיקום: תאר איפה ואיך מתקם את המוצר שלך בכדי לאפשר ללקוחות שלך גישה אליו. הסבר איך תצליח במכירתו.

VII. תוכנית פעולה - תנו מענה ל :מה, מתי, איפה ומי בכל מה שתואר לעיל. איך בכוונתך לבצע את התוכנית השיווקית

VIII. תקציב - הצג עלויות מדויקות ומבוססות של כל תרחיש שיווקי. קשר בין עלויות לבין מטרות מושגים וחשב בצורה רציונלית האם המטרה שווה ערך לעלות.

IX. אבני דרך - קבע מטרות שיעריכו את תוצאות ביצוע התוכנית. למשל, "הגדל מכירות ב 10% תוך שנים עשר חודשים". על מטרות אלו להיות אגרסיביות אך ברי השגה. אי עמידה באבני הדרך עלול לפגוע בארגון באופן משמשעותי.

X. מסמכים תומכים - צרף מסמכים התומכים בגוף המסמך כאן. דוגמאות: קורות חיים של אנשי מפתח, גיליונות אלקטרוניים, תוצאות מחקרי שיווק וכו'.

מקורות מידע:
א. סקרי שוק באמצעות ראיונות עם מובילי דעה, אינטרנט, שאלונים, קבוצות מיקוד וכדומה

ב. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ג. אינטרנט

ד. מכון היצוא – ראיונות עם מנהלים, מאגרי מידע (המציע חבר במכון היצוא, והמבצע הוא יועץ של התמ"ת לשיווק בינלאומי ויועץ של מכון היצוא)

ה. נספחים מסחריים

ו. לשכות המסחר

ז. ספר סיווגי המכס של ישראל

ח. פרסומי הקהיליה האירופית

ט. חומר שמצוי בידי עובדי משרד התעשייה והמסחר

י. סקרי שוק ומידע רלוונטי לסקר ממאגרי מידע בינלאומיים

יא. סקרים ומידע של משרדי ממשלה רלוונטיים 

יב. מקורות נוספים:

• הבנק העולמי

• קרן המטבע

• Organization For Economic Co-Operation and Development

• The Economist

• CIA


ליצירת קשר בנושא תכנית שיווקית

שם
טלפון
דוא''ל

Robin JR Blatt Director
Director Boston Haifa Life Sciences Initiative (
BHLSI)
Adjunct Lecturer, Harvard School of Public Health 

As a consultant to BHLSI, Nir has provided valuable assistance to me as well as to the international entrepreneurs that have been part of our binational business delegations to Boston.

The recommendation…