073-2865666 :’טל
English

השלבים בפיתוח מוצרים חדשים

להלן השלבים בפיתוח המוצרים החדשים

שלב א- מחקר ראשוני
אפיון המוצר וקהל היעד אליו הוא מיועד , לדוגמא: מוצר מימון המתאים לעסקים בתעשיית השירותים, מספר העובדים הוא עד 50 ומחזור העסק הוא 10 מיליון שקל בשנה .
בתהליך האפיון הראשוני נבחן ההיבטים השונים המגדירים את המוצר, שימושי וייעוד המוצר. אפיון זה יכלול מגוון פרמטרים המפרקים את המוצר לפרטיו וכוללים: הגדרת הייעוד של המוצר וקביעת קהל היעד, זיהוי הפונקציות שניתן לבצע עם המוצר (מימון הון חוזר, השקעות וכדומה), בחינת מבנה המוצר,בחינה והשוואה למוצרים אחרים בשוק ומאפיינים נוספים.

שלב ב - פיתוח קונספט ראשוני
לאחר המחקר הראשוני והאפיון, ניתן לפתח קונספט ראשוני שעיקרו פיתוח מנגנון הפעולה של המוצר. בשלב זה מתוכנן המבנה הכללי של המוצר המציג את מנגנון הפעולה של המוצר, ואת התהליך משלב הבקשה למימון ועד קבלת המימון על ידי העסק. לאחר סיום שלב פיתוח הקונספט הראשוני, נציג המוצר לגורמים מרכזיים, נבצע משוב והיזון חוזר אתם ,ולאחר מכן נעבור לשלב פיתוח קונספט מפורט.

שלב ג - פיתוח קונספט מפורט
הכנת תוכנית מפורטת אשר תכלול את המרכיבים הבאים:
א. תיאור מפורט של הפרמטרים אשר יכללו במוצר החדש. (למשל: משך המימון ליווי מקצועי של הלווה , מנגנוני הצמדה, בטוחות).
ב. תיקוף המוצר – בדיקה בקרב גופי השקעה ולקוחות פוטנציאליים של ישימות
המוצר ויכולתו לספק מענה לצרכי העסקים הקטנים מחד ולהתאים לדרישות
ואילוצי ההשקעה של גופי השקעה מאידך.
ג. פירוט אבני הדרך ולוחות זמנים ליישום המוצר החדש עד להשקתו.
ד. ניתוח, האם המוצר יוכל להימכר ללא התערבות ממשלתית ואם לא, מהי ההתערבות המינימאלית הדרושה.

שלב ד- ביצוע Pilot
בכדי ללמוד ולשפר את המוצר נבצע Pilot למספר עסקים, התהליך יכלול:
• הצגת המוצרים החדשים לקהלי היעד
• הצעה להשתמש במוצרים בפועל (המוצרים לא בהכרח קיימים עדיין ,יש בשלב זה אבי טיפוס).

שלב ה- קבלת משוב והסקת מסקנות

שם
טלפון
דוא''ל