073-2865666 :’טל
English

הסכם סודיות

 הסכם סודיות (באנגלית: Non-disclosure agreement או NDA) הינו הסכם משפטי בין שני צדדים המסדיר חשיפת מידע בין שני הצדדים, חושף המידע ומקבל המידע, תוך הגבלת הפצת המידע לאחרים.

חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט – 1999, מגדיר סוד מסחרי כמידע עסקי מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

הסכם סודיות יכול להיות שונה מאחד לשני בהתאם למקרה המדובר ולהגנה הרצויה. יחד עם זאת מקבול לכלול סעיפים מסוימים בכל הסכם סודיות:

1. הצדדים להסכם
2. מבוא להסכם
3. הרקע להסכם
4. הגדרות
5. חשיפת המידע
6. מטרת השימוש במידע
7. תנאי ההסכם
8. נספחים

דוגמא להסכם סודיות...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם
טלפון
דוא''ל